Destilátory

Proces destilácie je užitočný predovšetkým na odstránenie ťažkých kovov a baktérií z vody. Destilovaná voda je následne vhodným doplnkom pôstnych období a celkovej detoxikácie tela.

Počet produktov: 3